مقاله آیا تحقیقات در زمینه روابط عمومی دیجیتال نشان دهنده تغییر در الگو می باشد؟

دانلود فایل کامل مقاله انگلیسی آیا تحقیقات در زمینه روابط عمومی دیجیتال نشان دهنده تغییر در الگو می باشد؟به همراه ترجمه فارسی(PDF) تعداد صفحه : انگلیسی 13 ترجمه فارسی : 23 1- مقدمه شکل گیری فعالیت روابط عموموی ارتباط نزدیکی با پیشرفت فناوری دارد. پس فنی و مهندسی,خرید,دانلود,ارتباطات,عالی,بهترین,مخابرات|31022687|gfx
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مقاله آیا تحقیقات در زمینه روابط عمومی دیجیتال نشان دهنده تغییر در الگو می باشد؟ می باشد.

دانلود فایل کامل مقاله انگلیسی آیا تحقیقات در زمینه روابط عمومی دیجیتال نشان دهنده تغییر در الگو می باشد؟به همراه ترجمه فارسی(PDF)
تعداد صفحه : انگلیسی 13 ترجمه فارسی : 23

1- مقدمه
شکل گیری فعالیت روابط عموموی ارتباط نزدیکی با پیشرفت فناوری دارد. پس از تغییرات سریع در فناوری اینترنت، پدیدار شدن یوتیوب و فیس بوک بین 2004 و 2006، تویتر در 2007 و سکو خرده وب لاگ در مین لند پاینا در سال 2009، توجه متخصصین روابط عمومی را به خود جلب نمود. انجمن های علمی و تجاری اخیرا کنفرانس های بزرگی داشته اند که بر مفاهیم رسانه اجتماعی برای روابط عمومی متمرکز می باشد (از جمله کنفرانس های بین المللی سالیانه پی.آر.اس.ای و کنفرانس های تحقیقاتی روابط عمومی بین المللی در سال های اخیر). شواهد اخیر نشان می دهند که تعداد فزانینده متخصصین روابط عمومی از نرم افزارهای اینترنت ( از جمله سایت، شبکه اجتماعی و غیره) به عنوان ابزار ارتباط با سهامداران استفاده کرده اند. برای نمونه، در نظرسنجی 283 متخصص روابط عمومی، یک پاسخ دهنده متوسط با استفاده از 5.98 نوع مختلف رسانه اجتماعی از جمله وب لاگ، شبکه اجتماعی و غیره پاسخ می ده. نتایج مطالعات تجربی همچننی نشان می دهد که نرم افزارهای اینترنت همانند وب سایت و رسانه اجتماعی نه تنها شیوه مازاد برای متخصصین روابط عمومی برای تحویل اطلاعات به سهامداران بلکه امکان تعامل مستقیم و حفظ روابط مساعد با نهادهای مردمی را برقرار نموده اند.
پدیدار شدن شکل های جدید رسانه دیجیتال محققان را تشویق نموده است تا از نظریه پردازای رسانه جدید و تاثیر آن بر جوانب مابعد فعالیت روابط عمومی دوباره استقبال کنند:ویژگی های خاص رسانه، روابط قدرت موجود بین سهامداران و شکل های تاثیر متقابل سازمانی-مردمی.به علاوه، از دیدگاه جامع فعالیت متخصصین ارتباطات، کاربرد رسانه دیجیتال به ویژه رسانه اجتماعی نشان داده شده است که بر رهبری متخصصین و نیز عملکردسازمانی تاثیر می گذارد.
چندین ویژگی ارتباطی رسانه جدید در این رشته نوپا تعیین شده است:همزمان سازی، غیر همزمان سازی، تاثیر متقابل؛ فرد گرایی، توده زدایی، جهانی سازی، گفتگو و برابری. به خاطر این ویژگی های ارتباطی متمایز و تکثیر سکوهای دیجیتال اخیر که انها را انتقال می دهد، ضرورت دارد که پرسید:آیا تاثیر نرم افزارهای اینترنت به حد کافی چشمگیر است تا بر تحقیقات روابط عمومی دیجیتال، رشته فرعی تحقیقات روابط عمومی تاثیر گذارد؟آیا ما همین سوالات روابط عمومی دیجیتال را می پرسیم که روبط عمومی سنتی می پرسد؟ یا اینکه به طور پایه ای، آیا نرم افزارهای اینترنت الگو تحقیقات روابط عمومی را تغییر داده اند؟
برای بررسی سوالات فوق، این مقاله نمای تحقیقات روابط عمومی را ا تحلیل مقالات مربوط منتشر شده از سال 2008 الی 2014 را نشان می دهد که بر انواع نرم افزارهای اینترنت، نظریه ها، روش شناسی ها و دیدگاه های تحقیقاتی تاثیر می گذارد.به علاوه بسته به تعریف الگو و تغییر الگو، نتایج خود را با موارد مطالعات قبلی مقایسه می کنیم که مرور کلی از تحقیقات روابط عمومی در کل و تحقیقات روابط عمومی اینترنتی به طور ویژه ارائه می دهند تا بررسی کنیم که آیا روابط عمومی دیجیتال باعث تغییر الگو در تحقیقات روابط عمومی شده است.
روابط عمومی در اصل درباره مدیریت ارتباطات بین سازمان و روابط خود می باشد. به طور ویژه نوع سازمان بسته به شرکت های سودآوری و سازمان های سیاسی متغییر است که نشان دهنده رویکرد چند رشته ای به مطالعه کارایی و عملکرد سازمانی است. به همین منوال، بررسی اینکه آیا فناوری های دیجیتال منجر به تغییر الگو در تحقیقات روابط عمومی شده باشند انتظار می رود که نحوه تغییر رسانه دیجیتال را مشخص نموده و به فعالیت سازمانی در بین بخش های اجتماعی مختلف شکل بخشیده است. یافته های این مقاله لذا به طور جامع بر درک علمی رشد تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی کمک می کند.